ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
  • ประกาศ-การเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา2566 ประกาศ-การเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา2566[อ่าน : 177 ครั้ง]
  • ประกาศ-กำหนดวันเปิดภาคเรียนและลงทะเบียน(ปวช.,ปวส.) ภาคเรียนที่1/2566 ประกาศ-กำหนดวันเปิดภาคเรียนและลงทะเบียน(ปวช.,ปวส.) ภาคเรียนที่1/2566[อ่าน : 150 ครั้ง]
  • ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ธุรการ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ธุรการ[อ่าน : 168 ครั้ง]
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบรรจุเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบรรจุเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ[อ่าน : 225 ครั้ง]
  • ประกาศ-รับสมัครฯ เจ้าหน้าที่ธุรการ สอบคัดเลือก วันที่ 19 ธันวาคม 65 ประกาศ-รับสมัครฯ เจ้าหน้าที่ธุรการ สอบคัดเลือก วันที่ 19 ธันวาคม 65[อ่าน : 253 ครั้ง]
  • ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อจ้้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อจ้้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน[อ่าน : 283 ครั้ง]
ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อ-จัดจ้าง ดู ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด
  • เรื่องยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา[อ่าน : 27 ครั้ง]
  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างอาคารหอพัก วิทยาลั... ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างอาคารหอพัก วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองจำนวน 1 หลัง[อ่าน : 36 ครั้ง]
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการก่อสร้างและปรับปรุงพัก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการก่อสร้างและปรับปรุงพัก [อ่าน : 49 ครั้ง]
  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง พ.ศ. 2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง พ.ศ. 2566[อ่าน : 70 ครั้ง]
ภาพข่าว/กิจกรรม ดู ภาพข่าว/กิจกรรมทั้งหมด
โครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือตา...

โครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือตามแนวทางพระดาบส [อ่าน : 72 ครั้ง]

โครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือตา...

โครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือตามแนวทางพระดาบส [อ่าน : 33 ครั้ง]

โครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือตา...

โครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือตามแนวทางพระดาบส [อ่าน : 29 ครั้ง]

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1...

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 102 วันที่ 12 ม.ค. 2566 [อ่าน : 58 ครั้ง]

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1...

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 101 วันที่ 12 ม.ค. 2566 [อ่าน : 54 ครั้ง]

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1...

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 100 วันที่ 13 ธ.ค. 2565 [อ่าน : 75 ครั้ง]

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 9...

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 99 วันที่ 13 ธ.ค. 2565 [อ่าน : 30 ครั้ง]

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 9...

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 98 วันที่ 13 ธ.ค. 2565 [อ่าน : 36 ครั้ง]

วีดีโอ ดู วีดีโอทั้งหมด
เพลงมาร์ช วิทยาลัยการอาชีพศรีบ...

เพลงมาร์ช วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง [อ่าน : 1355 ครั้ง]

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง เป...

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง เปิดสอน 108 อาชีพ วิชา การทำเจลแอลกอฮอล์อนามัย แบบล้างมือโดยไม่ต้องใช้น้... [อ่าน : 853 ครั้ง]

วีดีทัศน์ นำเสนอวิทยาลัยการอาช...

วีดีทัศน์ นำเสนอวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง ปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 1642 ครั้ง]

อวด-ดี อาชีวะ ปี 4 | “พัชรินทร...

อวด-ดี อาชีวะ ปี 4 | “พัชรินทร์” สาวช่างสร้างฝัน วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง [อ่าน : 1339 ครั้ง]

ผลงาน "ปีน The Spider" วิทยาลั...

ผลงาน "ปีน The Spider" วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง [อ่าน : 1335 ครั้ง]

สมรภูมิไอเดียร์ อุปกรณ์ช่วยปีน...

สมรภูมิไอเดียร์ อุปกรณ์ช่วยปีนต้นมะพร้าว [อ่าน : 1308 ครั้ง]

infographic ผู้กล้าอาชีวะฝีมือ...

infographic ผู้กล้าอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ [อ่าน : 1448 ครั้ง]

MV อาชีวะสร้างไทยเจริญ

MV อาชีวะสร้างไทยเจริญ [อ่าน : 1459 ครั้ง]