ชื่อ - นามสกุล :นายสำเริง สุขสวัสดิ์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :142 หมู่ 10 ต.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
Telephone :0817321995
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา