ประเภท : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 • ประกาศ-การเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา2566 ประกาศ-การเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา2566[อ่าน : 177 ครั้ง]
 • ประกาศ-กำหนดวันเปิดภาคเรียนและลงทะเบียน(ปวช.,ปวส.) ภาคเรียนที่1/2566 ประกาศ-กำหนดวันเปิดภาคเรียนและลงทะเบียน(ปวช.,ปวส.) ภาคเรียนที่1/2566[อ่าน : 150 ครั้ง]
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ธุรการ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ธุรการ[อ่าน : 168 ครั้ง]
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบรรจุเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบรรจุเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ[อ่าน : 225 ครั้ง]
 • ประกาศ-รับสมัครฯ เจ้าหน้าที่ธุรการ สอบคัดเลือก วันที่ 19 ธันวาคม 65 ประกาศ-รับสมัครฯ เจ้าหน้าที่ธุรการ สอบคัดเลือก วันที่ 19 ธันวาคม 65[อ่าน : 253 ครั้ง]
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อจ้้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อจ้้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน[อ่าน : 283 ครั้ง]
 • ประกาศ-รับสมัครคัดเลือกบุคคลฯ ตำแหน่ง ครู สมารถยื่นใบสมัครได้ตั้งเเต่ 22-28 พฤศจิกายน 2565 ประกาศ-รับสมัครคัดเลือกบุคคลฯ ตำแหน่ง ครู สมารถยื่นใบสมัครได้ตั้งเเต่ 22-28 พฤศจิกายน 2565[อ่าน : 335 ครั้ง]
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ ครูพิเศษสอน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ ครูพิเศษสอน[อ่าน : 187 ครั้ง]
 • ประกาศ-รับสมัครคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูพิเศษสอน รับสมัครแล้ววันนี้ ยื่นใบสมัครตั้งแต่ วันที่ 2- 8 พฤษจิก... ประกาศ-รับสมัครคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูพิเศษสอน รับสมัครแล้ววันนี้ ยื่นใบสมัครตั้งแต่ วันที่ 2- 8 พฤษจิกายน พ.ศ. 2565[อ่าน : 173 ครั้ง]
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สามารถยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มวิทยาลัยฯ ในระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 -16.30 (ในวันและเวลาราชการ)[อ่าน : 334 ครั้ง]
 • โครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง ปีการศึกษา 2565 โครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง ปีการศึกษา 2565[อ่าน : 216 ครั้ง]
 • โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2565 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2565[อ่าน : 178 ครั้ง]
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ เริ่มปฎิบัติงานในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๖๕[อ่าน : 307 ครั้ง]
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีเข้ารับการประเมิน สมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ประกาศ รายชื่อผู้มีเข้ารับการประเมิน สมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ[อ่าน : 242 ครั้ง]
 • รับสมมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 8-14 มิถุนายน 2565 รับสมมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 8 -14 มิถุนายน 2565[อ่าน : 305 ครั้ง]
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่ง ครูพิเศษสอน[อ่าน : 306 ครั้ง]
 • ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้าง ชั่วคราวตำแหน่ง ลูกจ้างพิเศษสอน ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้าง ชั่วคราวตำแหน่ง ลูกจ้างพิเศษสอน[อ่าน : 247 ครั้ง]
 • กำหนดวันเปิดภาคเรียนและลงทะเบียนรายวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษา ปวช. และ ปวส. กำหนดวันเปิดภาคเรียนและลงทะเบียนรายวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษา ปวช. และ ปวส.[อ่าน : 231 ครั้ง]
 • รับสมัครเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ยื่นใบสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 3 - 9... รับสมัครเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน[อ่าน : 289 ครั้ง]
 • เปิดซ่อมกิจกรรมภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 เปิดซ่อมกิจกรรมภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2[อ่าน : 203 ครั้ง]
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม 65 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม 65[อ่าน : 346 ครั้ง]
 • ประกาศ !! เปิดซ่อมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 11- 24 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศ !! เปิดซ่อมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 11- 24 กุมภาพันธ์ 2565 [อ่าน : 284 ครั้ง]
 • ประกาศ!! วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองปิดการเรียนการสอนชั่วคราวด้วยเหตุพิเศษเนื่องจากการแพร่ระบาดโควิด... ประกาศ!! วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองปิดการเรียนการสอนชั่วคราว 9 - 20 กุมภาพันธ์ 65 ด้วยเหตุพิเศษเนื่องจากการแพร่ระบาดโควิด ( covid-19 )[อ่าน : 265 ครั้ง]
 • รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ วิ... รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง [อ่าน : 342 ครั้ง]
 • ประกาศ!! วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองปิดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 10 มกราคม - 16 มกราคม 2565 เพื่อค... ประกาศ!! วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองปิดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 10 มกราคม - 16 มกราคม 2565 เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด ( Covid-19 )[อ่าน : 268 ครั้ง]
 • แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 65-68 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 65-68[อ่าน : 247 ครั้ง]
 • ประกาศ !!รับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ !! รับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป[อ่าน : 358 ครั้ง]
 • ประกาศ !!! รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน และเจ้าหน้าที่ธุรก... ประกาศ !!! รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน และเจ้าหน้าที่ธุรการ[อ่าน : 365 ครั้ง]
 • แผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ แผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕[อ่าน : 366 ครั้ง]
 • ประกาศวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง เรื่องการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เนื่อง... ประกาศวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง เรื่องการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19) ในระหว่างวันที่ 21 กันยายน - 5 ตุลา...[อ่าน : 376 ครั้ง]
 • ประกาศวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง เรื่องการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เนื่อง... ประกาศวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง เรื่องการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19) ในวันที่ 1-15 กันยายน 2564[อ่าน : 349 ครั้ง]
 • รายงานผลการประเมินตนเอง ( SAR ) ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง อาชีวศึกษาจังหวัดหนองบั... https://drive.google.com/file/d/1wNItZyl0AEEz4LEAPx0Rl1M3MuCFC_1m/view?usp=sharing[อ่าน : 424 ครั้ง]
 • ประกาศ!! วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองปิดการเรียนการสอนต่อเนื่องระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม - 31 สิงหาคม... ประกาศ!! วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองปิดการเรียนการสอนต่อเนื่องระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2564 เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด ( Covid-19 )[อ่าน : 323 ครั้ง]
 • ประกาศวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง เรื่องการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เนื่อง... ประกาศวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง เรื่องการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19) ในวันที่ 1-15 สิงหาคม 2564[อ่าน : 377 ครั้ง]
 • ประกาศ!! วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองปิดการเรียนการสอนต่อเนื่องระหว่าง วันที่ 19 กรกฎาคม - 31 กรกฎาค... ประกาศ!! วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองปิดการเรียนการสอนต่อเนื่องระหว่าง วันที่ 19 กรกฎาคม - 31 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด19 ( covid-19 [อ่าน : 354 ครั้ง]
 • โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษาหลักสูตร “อบรมเขียนแผนธุรกิจ Business Pla... โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษาหลักสูตร “อบรมเขียนแผนธุรกิจ Business Plan” ประจำปีงบประมาณ 2564[อ่าน : 370 ครั้ง]
 • ประกาศ!! วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองปิดการเรียนการสอนต่อเนื่องระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม - 18 กรกฎาคม... ประกาศ!! วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองปิดการเรียนการสอนต่อเนื่องระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม - 18 กรกฎาคม 2564 เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด ( Covid-19 )[อ่าน : 377 ครั้ง]
 • ประกาศ!!! วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองปิดการเรียนการสอนชั่วคราวเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโค... เรื่อง วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง ปิดการเรียนการสอนชั่วคราวด้วยเหตุพิเศษ ในระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม -11 กรกฎาคม 2564 เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ โควิด ( Covid-19 )[อ่าน : 386 ครั้ง]