ประเภท : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 • การประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 2 [อ่าน : 153 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ... [อ่าน : 117 ครั้ง]
 • ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับท่านผู้อำนวยการ ผอ.คำพันธ์ ศรีเมือง ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาล... ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับท่านผู้อำนวยการ ผอ.คำพันธ์ ศรีเมือง ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชุมแพ และท่าน ผอ.คมสัน อรรคแสง ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง[อ่าน : 143 ครั้ง]
 • ขอเชิญเข้าร่วมประกวด แอโรบิกมวยไทยผู้สูงอายุ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญเข้าร่วมประกวด แอโรบิกมวยไทยผู้สูงอายุ[อ่าน : 206 ครั้ง]
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน แผนกวิชาไฟฟ้ากำ... ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง[อ่าน : 321 ครั้ง]
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง[อ่าน : 280 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ลงทะเบียนเข้ารับการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทค... ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ลงทะเบียนเข้ารับการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy)ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ[อ่าน : 292 ครั้ง]
 • การมอบตัวนักเรียน-นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั... การมอบตัวนักเรียน-นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)[อ่าน : 369 ครั้ง]
 • แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา ชำระเงินและอัตราค่าปรับการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าชัา แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา ชำระเงินและอัตราค่าปรับการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าชัา[อ่าน : 228 ครั้ง]
 • เลื่อนกำหนดการวัน ปิด-เปิดภาคเรียนและการลงทะเบียนรายวิชาของนักเรียน-นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิ... เลื่อนกำหนดการวัน ปิด-เปิดภาคเรียนและการลงทะเบียนรายวิชาของนักเรียน-นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)[อ่าน : 228 ครั้ง]
 • มาตรการในการคัดกรอง ไวรัสโควิด-19 มาตรการในการคัดกรอง ไวรัสโควิด-19 ของวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง[อ่าน : 327 ครั้ง]
 • เลื่อนการมอบตัว การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาแบบออนไลน์ [อ่าน : 373 ครั้ง]
 • การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563 เรื่องการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563[อ่าน : 410 ครั้ง]
 • วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง จะเปิดสอน การทำเจลล้างมือ​ ให้กับ​ ประชาชน และผู้สนใจ วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง จะเปิดสอน การทำเจลล้างมือ​ ให้กับ​ ประชาชน และผู้สนใจ จะเปิดสอนในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีค.63[อ่าน : 335 ครั้ง]
 • ประกาศ แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา การชำระเงิน และอัตราค่าปรับการชำระเงินลงทะเบียนเรียนล่าช... [อ่าน : 357 ครั้ง]
 • ประกาศ กำหนดวันปิด-เปิดภาคเรียนและลงทะเบียนเรียนรายวิชาของนักเรียน-นักศึกษา หลักสูตร ปตอ. ปวช. และปว... [อ่าน : 352 ครั้ง]
 • ประกาศ การมอบตัวนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษา(ปตอ.) ระดับประกาศนี... [อ่าน : 319 ครั้ง]
 • ประกาศรับสมัคร นักเรียน-นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษา(ปตอ.) ระดับประกาศนีย... [อ่าน : 358 ครั้ง]
 • กำหนดการถ่ายรูปรวม แต่ละสาขาวิชา [อ่าน : 358 ครั้ง]
 • กำหนดการถ่ายรูปติดวุฒิการศึกษา (รูปเดี่ยว) ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 323 ครั้ง]
 • ประกาศ กำหนดวันมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียน-นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 311 ครั้ง]
 • กำหนดการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา 1 มกราคม 2563 กำหนดการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา 1 มกราคม 2563[อ่าน : 333 ครั้ง]
 • บริษัท ไทยจูรอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคลากรหลายตำแหน่ง บริษัท ไทยจูรอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคลากรหลายตำแหน่ง[อ่าน : 389 ครั้ง]
 • ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน[อ่าน : 519 ครั้ง]
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง[อ่าน : 447 ครั้ง]
 • ประกาศวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง... ประกาศวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง[อ่าน : 516 ครั้ง]
 • คู่มือการเปลี่ยนรหัสผ่านการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต คู่มือการเปลี่ยนรหัสผ่านการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต[อ่าน : 379 ครั้ง]
 • เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2562 ปีงบประมาณ 2562 [อ่าน : 348 ครั้ง]
 • ประกาศ แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนรายวิชา การชำระเงินและอัตราค่าปรับการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า [อ่าน : 359 ครั้ง]
 • ประกาศวันปิด-เปิดภาคเรียนและลงทะเบียนของเรียน-นักศึกษา ประกาศวันปิด-เปิดภาคเรียนและลงทะเบียนของเรียน-นักศึกษา[อ่าน : 1138 ครั้ง]
 • คู่มือการใช้งานระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา v-cop คู่มือการใช้งานระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา[อ่าน : 723 ครั้ง]
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ[อ่าน : 396 ครั้ง]
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ[อ่าน : 384 ครั้ง]
 • งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ จัดโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ... งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ จัดโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา หลักสูตร “อบรมเขียนแผนธุรกิจ Business Plan” ประจำปีงบประมาณ 2562[อ่าน : 422 ครั้ง]
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง[อ่าน : 527 ครั้ง]